Εναλλακτικές Θεραπείες

alternative_treatments-1

Εναλλακτικές Θεραπείες

  • Reiki

Είναι ένας ασφαλής και φυσικός τρόπος αντιμετώπισης πολλών καταστάσεων. Είναι μια Ιαπωνική ενεργειακή μέθοδος που ανακαλύφθηκε απο τον master Usui στις αρχές του 20ου αιώνα.

Reiki, θα πει συμπαντική ζωτική ενέργεια. Κατά την διάρκεια μιας αγωγής Reiki ο θεραπευτής, γίνεται ένα κανάλι της ενέργειας αυτής η οποία διοχετεύεται στην αύρα και το σώμα του δέκτη. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ενεργειακές θεραπείες, κατά την διάρκεια μιας αγωγής Reiki, διεγείρεται η ικανότητα αυτοθεραπείας του οργανισμού.


  • Pranic Healing

Είναι μια εξαιρετικά εξελιγμένη θεραπευτική τεχνική που έχει τις ρίζες της στο αρχαίο κινέζικο ιατρικό Qi-kung. Χρησιμοποιεί το prana (ζωτική ενέργεια) για να προκαλέσει συγκεκριμένες βιοχημικές αλλαγές που επιταχύνουν την έμφυτη δυνατότητα του οργανισμού να αυτοϊάται, σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης (σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό, ψυχικό). Η φυσική επαφή δεν είναι απαραίτητη, αφού το pranic healing εφαρμόζεται στο ενεργειακό σώμα του δέκτη (αύρα, τσάκρα) και όχι στο ορατό - φυσικό σώμα.


  • Krystal Therapy


  • Μασάζ αρωματοθεραπείας


  • Harmony Μασάζ


  • Διαλογισμός

Greek
English Greek